Mariska de Groot

Intrigued by the phenomena and history of optical sound, Mariska de Groot (1982, NL) makes, performs and composes for comprehensive analog light-to-sound instruments and installations which explore this principle in new ways. Her work often has a reference to media inventions from the past, with which she aims to excite a multi-sensorial and phenomenological experience in light, sound, movement and space.
Mariska obtained her BA in graphic design in Arnhem (2000-2005) and received her masters diploma at the ArtScience interfaculty in 2012. In 2009/2010 Mariska received a Startstipendium from Fonds BKVB. She won the BNG Workspace12 Project Prize in 2012, in 2014 she won the O68 Price for German/Dutch artists and in 2016 she received Creatives Industries Talent development grant.

www.mariskadegroot.com

Geïntrigeerd door de fenomenen en geschiedenis van optisch geluid, maakt, speelt en componeert Mariska de Groot (1982, NL) uitgebreide analoge licht-naar-klankinstrumenten en installaties die dit principe op nieuwe manieren verkennen. Haar werk verwijst vaak naar media-uitvindingen uit het verleden, waarmee ze een multisensoriële en fenomenologische ervaring wil opwekken in licht, geluid, beweging en ruimte.
Mariska behaalde haar BA in grafische vormgeving in Arnhem (2000-2005) en behaalde haar masterdiploma aan de interfaculteit ArtScience in 2012. In 2009/2010 ontving Mariska een Startstipendium van Fonds BKVB. Ze won de BNG Workspace12 Projectprijs in 2012, in 2014 won ze de O68 Prijs voor Duits / Nederlandse kunstenaars en in 2016 ontving ze Creatives Industries Talent ontwikkelingssubsidie.

www.mariskadegroot.com