Anna Godzina

Anna Godzina (1990, Chișinău, Moldova). The physical world is constantly changing. Tiny particles, including atoms, collide, regardless of the forces that hold them together. Everything in the universe, including us, vibrates, moves, nothing is still. This condition of nature is what Godzina’s practice revolves around; the presentation of movement and the sounds that may embody this action.
Her process leads her to beaches and flea markets, through woods, and along city streets.
Often her work starts from found objects, materials such as plastic tubes, iron pipes, wheels, lamps, containers or in some cases materials that can be found in the natural environment, like a fallen tree. These elements are reanimated in the work through the addition of engines and other devices that generate sound and motion. The artist examens the capacity of humans to perceive motion and sound coming from an object in its potential to activate an instinctive response that is then conceptually framed as being alive. She exploits the rhythmical properties of engines and their ability to repeat set patterns of motion, while at the same time allowing errors and ruptures to occur in their seemingly controlled movements. The simple act of falling objects, conditioned to ‘stand up’ again, creates a dream-like state of reality in the artist’s work, as elements become displaced and move in less usual ways, activating the space through their sounds.
Anna Godzina has been exhibiting since 2012. She has shown her work in Moldova, Romania, Poland, Greece and since 2016 in Belgium and the Netherlands. In 2019 Godzina graduated from the Royal Academy of Fine Arts Antwerp where she was awarded the Hugo Roelandt Prize 2019, the Mathilde Horlait-Dapsens Foundation Prize 2019 and the STRT Schot prize 2019. Following her graduation Godzina presented solo exhibitions at M HKA | Museum of Contemporary Art Antwerp, Marion De Cannière Gallery Space Antwerp and has taken part in several residency programs including AAIR, Antwerp, Belgium and ERGO Collective, Athens, Greece.

www.annagodzina.com

Anna Godzina (1990, Chișinău, Moldavië). De fysieke wereld is voortdurend in beweging. Kleine deeltjes, waaronder atomen, botsen tegen elkaar, ongeacht de krachten die hen bijeenhouden. Alles in het universum, ook wij, vibreert, beweegt, niets is stil. Deze toestand van de natuur is waar Godzina’s praktijk om draait; de presentatie van beweging en de geluiden die deze actie kunnen belichamen.
Haar proces leidt haar naar stranden en vlooienmarkten, door bossen en langs straten in de stad.
Vaak gaat haar werk uit van gevonden voorwerpen, materialen zoals plastic buizen, ijzeren pijpen, wielen, lampen, containers of in sommige gevallen materialen die te vinden zijn in de natuurlijke omgeving, zoals een omgevallen boom. Deze elementen worden in het werk gereanimeerd door de toevoeging van motoren en andere apparaten die geluid en beweging voortbrengen. De kunstenares onderzoekt het vermogen van de mens om beweging en geluid uit een voorwerp waar te nemen in zijn potentieel om een instinctieve reactie te activeren die vervolgens conceptueel wordt gekaderd als levend. Ze maakt gebruik van de ritmische eigenschappen van motoren en hun vermogen om vaste bewegingspatronen te herhalen, terwijl ze tegelijkertijd fouten en breuken toelaten in hun schijnbaar gecontroleerde bewegingen. De eenvoudige handeling van vallende objecten, geconditioneerd om weer ‘op te staan’, creëert een droomachtige staat van werkelijkheid in het werk van de kunstenaar, aangezien elementen ontheemd raken en op minder gebruikelijke manieren bewegen, waardoor ze de ruimte activeren door hun geluiden.
Anna Godzina exposeert sinds 2012. Ze heeft haar werk getoond in Moldavië, Roemenië, Polen, Griekenland en sinds 2016 in België en Nederland. In 2019 studeerde Godzina af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen waar ze de Hugo Roelandt Prijs 2019, de Mathilde Horlait-Dapsens Foundation Prijs 2019 en de STRT Schot prijs 2019 kreeg. Na haar afstuderen presenteerde Godzina solotentoonstellingen in M HKA | Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen, Marion De Cannière Gallery Space Antwerpen en nam ze deel aan verschillende residentieprogramma’s in onder andere AAIR, Antwerpen, België en ERGO Collective, Athene, Griekenland.

www.annagodzina.com