Fleur Roggeman

Fleur Roggeman [BE] graduated in 2020 from Sint-Lucas (Master in Applied Fine Arts – Scenography). She describes her artistic practice as follows:

As an artist I create installations, a space, an environment, an atmosphere.

During my process I always end up looking for a form of beauty. Beauty inside myself by searching for a zen moment through embroidering. A self healing therapy to clean up my inner thoughts. For me clean and beauty goes hand in hand. A clean and peaceful mind has a beautiful and grounded atmosphere. While I’m working on this form of beauty on a personal level, I’m searching to translate this philosophy in my installations where visitors can clean up their mind by giving them the chance to wander.

The world is too chaotic, there are so many distractions that separate us from our knowledge of being. We don’t know how to be anymore. By producing artistic, interactive installations I want to make people aware of their own body and remind them how much power we have as an individual.

I see myself as a scenographer instead of an artist. As a scenographer I have the ability to reshape reality and create a space where the spectator gets the chance to forget everything around them. The chance to escape their worries and enjoy the feeling of being.

I’m constantly learning how to shape my vision and how to translate it to the audience.

www.fleurroggeman.com

Fleur Roggeman (BE) studeerde in 2020 af aan Sint-Lucas met een Master in toegepaste kunsten-scenografie. Ze omschrijft haar artistieke praktijk als volgend:

Als kunstenaar creëer ik installaties, een ruimte, een omgeving, een atmosfeer.

Tijdens mijn proces zoek ik altijd naar een vorm van schoonheid. Schoonheid in mijzelf tijdens een zen moment door te borduren. Een zelfhelende therapie om mijn innerlijke gedachten op te schonen. Voor mij gaan schoon en schoonheid hand in hand. Een schone en vredige geest heeft een mooie en geaarde atmosfeer.
Wanneer ik op persoonlijk niveau aan deze vorm van schoonheid werk zoek ik naar een manier om deze filosofie te vertalen naar mijn installaties waarbij bezoekers hun geest kunnen opschonen door ze de mogelijkheid te geven om rond te dwalen.

De wereld is te chaotisch, er zijn zo veel afleidingen die ons scheiden van onze kennis van het zijn. We weten niet meer hoe we moeten zijn. Door artistieke, interactieve installaties te produceren wil ik mensen bewust maken van hun eigen lichaam en ze eraan herinneren hoeveel macht we hebben als individu.

Ik zie mezelf als een scenograaf in plaats van artiest. Als scenograaf heb ik de mogelijkheid om de realiteit te vormen en om een ruimte te creëren waar de toeschouwer de kans krijgt om alles om hun heen te vergeten. De kans om aan hun beslommeringen te ontsnappen en te genieten van het zijn.

Ik ben constant aan het leren mijn visie te vormen en om die te vertalen naar het publiek toe.

www.fleurroggeman.com