Johannes Langkamp

Johannes Langkamp observes as if he is looking through a camera lens. What he sees is determined by a framework with which he plays by taking unexpected positions.
Langkamp’s work is the constant search for ways to interrupt our viewing habits, and thereby broaden our view of reality itself.
By working on a series of prototypes, Langkamp wants to create new devices that interrupt our viewing habits and broaden our view of reality anew.
The result is determined by chance developments that he always gains during his development phase.

www.joway.eu

Johannes Langkamp observeert alsof hij door de lens van een camera kijkt. Wat hij ziet wordt bepaald door een kader waarmee hij speelt door onverwachte posities in te nemen.
Langkamp’s werk is de constante zoektocht naar manieren om onze kijkgewoonten te onderbreken en daarmee onze kijk op de werkelijkheid zelf te verbreden.
Door aan een reeks prototypes te werken, wil Langkamp nieuwe apparaten maken die onze kijkgewoonten onderbreken en onze kijk op de werkelijkheid opnieuw verbreden.
Het resultaat wordt bepaald door toevallige ontwikkelingen tijdens zijn ontwikkelingsfase.

www.joway.eu