Amélie Laurence Fortin

Amélie Laurence Fortin (°1980) is a visual artist and the general and artistic director (currently on sabbatical) of Regart, an artist-run centre dedicated to contemporary arts in Lévis (Canada). Her work has been shown in solo and group shows, in art fairs, festivals, and it is included in private and public collection both in Quebec and Europe. She was awarded the CALQ Studio residency in Berlin for all of 2020, in addition to an invitation by Werktank vzw (Leuven, Belgium) to produce a work in collaboration with the Mois Multi (Quebec City) that will be presented at Künstlerhaus Bethanien GmbH (Berlin, Germany) an Kikk Festival (Namur, Belgium).
Over the course of the last decade, the subject of exploration, territory and time became the main pillars of Amélie Laurence Fortin’s artistic practice. Using the limits that are inherent to each exhibition space as a scenographic and conceptual starting point for her projects, she has essentially turned her practice towards multidisciplinary installation in which several practices such as kinetic sculpture, objects, photography etc. are brought together.

www.amelielaurencefortin.com

Amélie Laurence Fortin (° 1980) is beeldend kunstenaar en algemeen en artistiek directeur (momenteel met sabbatical) van Regart, een door kunstenaars gerund centrum gewijd aan hedendaagse kunst in Lévis (Canada).
Haar werk werd getoond in solo- en groepstentoonstellingen, op kunstbeurzen en festivals, en is opgenomen in particuliere en openbare collectie, zowel in Quebec als in Europa.
Ze ontving de CALQ Studio residentie 2020 in Berlijn en een uitnodiging van Werktank vzw (Leuven, België) om een ​​werk te produceren in samenwerking met de Mois Multi (Quebec City) dat zal worden gepresenteerd in Künstlerhaus Bethanien GmbH ( Berlijn, Duitsland) en Kikk Festival (Namen, België).
In de loop van het afgelopen decennium werden de verkenning, territorium en tijd de belangrijkste pijlers van de artistieke praktijk van Amélie Laurence Fortin.
Gebruikmakend van de begrenzingen die inherent zijn aan elke tentoonstellingsruimte als scenografisch en conceptueel startpunt voor haar projecten, heeft ze haar praktijk in wezen omgezet in een multidisciplinaire installatie waarin verschillende praktijken zoals kinetische sculptuur, objecten, fotografie enz. samenkomen.

www.amelielaurencefortin.com