Ief Spincemaille

Spincemaille’s artistic journey traverses visual arts, design and performance and a diverse range of working contexts.
He works in bicycle factories, prisons, residential complexes, … .
Exploring the boundaries of his field of work (that of the arts), he plays with its existing frameworks and shapes. Not just out of joy of playing a formalistic game, but out of necessity for new forms that better respond to his imagination.
His projects always arise from a childish wonder for simple phenomena. Things that are so close and familiar that they remain invisible.

Ief Spincemaille obtained his master in philosophy at the university of Leuven and studied jazz, modern music and music and technology at L’aula de musica, Barcelona.
After finishing his studies he made his first work as an autodidact in 2006: ‘Is The Great Bear a Lonely Bear’. Since then he is active as an independent set designer and visual artist.

His work has been shown at a.o. the Dutch Film Festival (Utrecht), at the Ferme Des Buissons (Paris), L’Opera (Paris), De Brakke Grond (Amsterdam), Festival d’Avignon, Felix De Boeck Museum, Artifact Leuven, STRP festival (Eindhoven), …
His installation “There is the sun” (2013) was honored in 2014 with an Honorary Mention by the jury “Interactive Art” of Ars Electronica (Linz).

From 2014 to 2016, Ief was appointed as the official city artist of Leuven.
Ief is the technical advisor of Werktank.

www.iefspincemaille.com

Spincemaille’s artistiek onderzoek doorkruist beeldende kunst, design, interventies en een breed scala aan werkcontexten.
Hij werkt in fietsfabrieken, gevangenissen, wooncomplexen,etc. .
Spincemaille onderzoekt de grenzen van zijn werkveld (dat van de kunst) en speelt met bestaande contexten en vormen. Niet alleen vanuit een plezier rond dit formalistisch spel, maar uit een behoefte aan nieuwe vormen die beter aansluiten bij zijn verbeelding.
De projecten van Ief komen altijd voort uit een kinderlijke verwondering rond eenvoudige fenomenen. Dingen die zo dichtbij en vertrouwd zijn dat ze onzichtbaar blijven.

Ief Spincemaille behaalde zijn master in de wijsbegeerte aan de universiteit van Leuven en studeerde Jazz, moderne muziek en muziek en technologie aan L’aula de musica, Barcelona. Na het afronden van zijn studie maakte hij zijn eerste werk als autodidact in 2006: ‘Is The Great Bear a Lonely Bear’.
Sindsdien is hij actief als onafhankelijk decorontwerper en beeldend kunstenaar.

Zijn werk werd getoond op o.a. het Nederlands Filmfestival (Utrecht), in de Ferme Des Buissons (Parijs), L’Opera (Parijs), De Brakke Grond (Amsterdam), Festival d’Avignon, Felix De Boeck Museum, Artefact Leuven, STRP festival (Eindhoven), …
Zijn installatie “There is the sun” (2013) werd in 2014 geëerd met een Honorary Mention door de jury “Interactive Art” van Ars Electronica (Linz).

Van 2014 tot 2016 werd Ief aangesteld als de officiële stadskunstenaar van Leuven.
Ief is de technisch adviseur van Werktank.

www.iefspincemaille.com