Hussein Shikha

Hussein Shikha is a multidisciplinary artist, graphic designer, writer, and researcher. He was born and raised in Iraq and moved to Antwerp in 2009. He graduated with an MA in visual arts from The Royal Academy of Fine Arts Antwerp. His work deals with the preservation, translation, and digitization of the visual culture from his intersectional experience as an Iraqi-Belgian. Currently, he is doing research on the erasure of handmade Iraqi tapestries and its idea of ‘beauty’ that relates to Islamic art, as a way to de-modernize his creative practices.

Hussein Shikha is een multidisciplinair kunstenaar, grafisch ontwerper, schrijver en onderzoeker. Hij is geboren en getogen in Irak en verhuisde naar Antwerpen in 2009. Hij studeerde af met een MA in visuele kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Zijn werk gaat over het behoud, de vertaling en de digitalisering van de visuele cultuur vanuit zijn intersectionele ervaring als Irakees-Belg. Momenteel doet hij onderzoek naar het uitwissen van handgemaakte Iraakse wandtapijten en het idee van ‘schoonheid’ dat verband houdt met islamitische kunst, als een manier om zijn creatieve praktijken te de-moderniseren.