Els Viaene

Els Viaene (°1979, Belgium) started her work as a sound artist / field recorder in 2001. With a set-up of two small microphones she listens, zooms into and enlarges the aural landscapes surrounding us. The natural rhythms and textures of the sounds hidden in those landscapes form the basis of her work.

Working on these sound materials for performances, sound compositions or installations she takes the listeners to imaginary and organic environments. Through the specific use and set-up of sound within a space her installations create new spaces within existing ones, either emphasizing or letting dissapear the physical borders of that space. In doing so she often plays with the notions of seeing and hearing, the perception of what we see and hear and how both interfere.

The interactive sound installation ‘The Mamori Exhibition’ (2013), an installation inspired by the Amazon, which was shown at the FILE Festival (Sao Paulo), Beursschouwburg (Brussels) and PLUNC Festival (Lisbon) is distributed by Werktank and Werktank acted as a producer of ‘Vibrant Matter’ (2016).

www.aurallandscape.net

Els Viaene (° 1979, België) begon haar werk als geluidskunstenaar / fieldrecorder in 2001. Met een opstelling van twee kleine microfoons luistert, zoomt in en vergroot ze de auditieve landschappen om ons heen. De natuurlijke ritmes en texturen van de geluiden die in die landschappen verborgen zijn, vormen de basis van haar werk.

Door aan deze geluidsmaterialen te werken voor performances, geluidscomposities of installaties neemt ze de luisteraars mee naar denkbeeldige en organische omgevingen. Door het specifieke gebruik en de opstelling van geluid binnen een ruimte creëren haar installaties nieuwe ruimtes binnen het bestaande, waarbij ze de fysieke grenzen van die ruimte benadrukken of laten verdwijnen. Daarbij speelt ze vaak met de noties van zien en horen, de perceptie van wat we zien en horen en hoe beide interfereren.

De interactieve geluidsinstallatie ‘The Mamori Exhibition’ (2013), een installatie geïnspireerd door de Amazone, die te zien was op o.a. het FILE Festival (Sao Paulo), Beursschouwburg (Brussel) en PLUNC Festival (Lissabon) wordt door Werktank gedistribueerd en Werktank trad op als producent van ‘Vibrant Matter’ (2016).

www.aurallandscape.net