Elias Heuninck

Elias Heuninck (°1986) makes videos, graphical designs and interactive works.
At the School of Arts in Ghent, he became interested in the different ways in which landscape imagery could evolve into a contemporary form and become the starting point for numerous experiments. Through very simple computer algorithms, he creates an alternative version of these landscapes in which their flat nature is transformed into a spatial quality. As a result, very complex images emerge with both erratic, digital, poetic and emotional features.

www.eliasheuninck.be

Elias Heuninck (° 1986) maakt video’s, grafische ontwerpen en interactieve werken.
Tijdens zijn opleiding in Gent raakte hij geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop landschapsbeelden konden evolueren naar een eigentijdse vorm en het startpunt konden worden voor tal van experimenten.
Via zeer eenvoudige computeralgoritmen creëert hij een alternatieve versie van deze landschappen waarin hun vlakke karakter wordt omgezet in een ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor ontstaan zeer complexe beelden met zowel grillige, digitale, poëtische als emotionele kenmerken.

www.eliasheuninck.be