Gijs Coenen

As a film director, composer and actor, Charly Chaplin was obsessed with montage and rhythm. His movies are apart from hilarious, also refined, perfectionistic and thought through. The secret of Chaplin’s movies lies in the fact that he took humor very seriously. Similarly, Gijs Coenen considers concepts like playgrounds, interaction and play of great importance to his artwork. The artist creates interactive objects that are half sculpture, half play object. While applying this playfulness to his work, with the same seriousness as Chaplin applied humor to his montage, Coenen finds balance in colors, materials and functionality. Play is used as a catalyst for the artwork.

Moreover, it’s this seriousness that turns Coenen’s practice as a whole into play. For, players are always absorbed by the reality they create. Coenen uses both modern technology and crafts as tools in this gamelike, creative process. The artists hereby researches how these old and new technologies influence a contemporary design. Hence his favorite expression:’If Michelangelo had a CNC machine, what would David have looked like?’

www.gijscoenen.com

Als filmregisseur, componist en acteur was Charlie Chaplin geobsedeerd door montage en ritme. Zijn films zijn behalve hilarisch, ook verfijnd, perfectionistisch en doordacht. Het geheim van Chaplins films schuilt in het feit dat hij humor zeer serieus nam. Ook Gijs Coenen vindt begrippen als speelplaats, interactie en spel van groot belang voor zijn kunstwerken. De kunstenaar creëert interactieve objecten die half sculptuur, half speelobject zijn. Terwijl hij deze speelsheid toepast op zijn werk, met dezelfde ernst als Chaplin humor toepaste op zijn montage, vindt Coenen evenwicht in kleuren, materialen en functionaliteit. Het spel wordt gebruikt als een katalysator voor het kunstwerk.

Het is bovendien deze ernst die van Coenens praktijk als geheel een spel maakt. Want de spelers gaan altijd op in de werkelijkheid die ze creëren. Coenen gebruikt zowel moderne technologie als ambachten en werktuigen in dit gamelike, creatieve proces. De kunstenaar onderzoekt hierbij hoe deze oude en nieuwe technologieën een hedendaags ontwerp beïnvloeden. Vandaar zijn favoriete uitdrukking:‘Als Michelangelo een CNC machine had gehad, hoe zou David er dan uitgezien hebben?’

www.gijscoenen.com