Mekhitar Garabedian

Mekhitar Garabedian was born in 1977 from Armenian parents in Syria and has lived in Belgium since he was young. His own Armenian origins and that of others is one of the central themes of his work.

The complexity of life in the diaspora is also reflected in the use of a wide variety of media in his work: photography, text, neon, video, sound, installations, and publications. In his work, he touches on existential questions related to migration and shifts in cultural context and meaning. At the same time, he investigates the conceptual possibilities and potency of the work of art, the way in which it can communicate with the observer, be linked to a broader tradition, pushes back or break the boundaries of understanding.Garabedian’s work is about showing and hiding, making things audible and inaudible, creating meaning and producing meaninglessness. In the end, it always confronts the observer with his or her own limitations.

(Hans Martens, catalogue for the Ariane de Rothschild Art Prize, 2008)

www.garabedian77.be

Mekhitar Garabedian werd in 1977 in Syrië geboren uit Armeense ouders en woont sinds zijn jeugd in België. Zijn Armeense identiteit en die van anderen is één van de centrale thema’s in zijn werk.

De complexiteit van het leven in de diaspora wordt ook weerspiegeld in het gebruik van een breed scala aan media in zijn werk: fotografie, tekst, neon, video, geluid, installaties en publicaties. In zijn werk raakt hij aan existentiële vragen met betrekking tot migratie en verschuivingen in culturele context en betekenis. Tegelijkertijd onderzoekt hij de conceptuele mogelijkheden en potentie van het kunstwerk, de manier waarop het kan communiceren met de toeschouwer, kan worden gekoppeld aan een bredere traditie, de grenzen van het begrip verlegt, doorbreekt en verbergt, dingen hoorbaar en onhoorbaar maken, betekenis creëren en betekenisloosheid produceren.
Uiteindelijk confronteert het de toeschouwer altijd met zijn of haar eigen beperkingen.

_(Hans Martens, catalogus voor de Ariane de Rothschild Art Prize, 2008)

www.garabedian77.be