Mats Dekock

Mats Dekock is a Belgian architect and artist. He studied Architecture at the University of Leuven and Transmedia at LUCA, School of Arts in Brussels.

In his transmedian work, he shifts the emphasis of his architectural discourse from a designer point-of-view to that of a subject embedded within space. The architectural toolbox and discourse remain his key instruments, but it is through the articulation of subjectivity in the dialogue between subject and space, that his architectural artwork arises.

His work “Reconstructing Mariënbad” (2013) was nominated for the New Technological Art Award of the Liedts-Meesen foundation in 2014.

www.matsdekock.com

Mats Dekock is een Belgische architect en kunstenaar.
Hij studeerde architectuur aan de Universiteit van Leuven en Transmedia aan LUCA, School of Arts in Brussel.

In zijn transmediale werk verschuift hij de nadruk van zijn architecturale discours van een ontwerpstandpunt naar dat van een onderwerp ingebed in de ruimte.
De architectonische gereedschapskist en het discours blijven zijn belangrijkste instrumenten, maar het is door de articulatie van subjectiviteit in de dialoog tussen onderwerp en ruimte dat zijn architecturale kunstwerken ontstaan.

Zijn werk ‘Reconstructing Mariënbad’ (2013) werd in 2014 genomineerd voor de New Technological Art Award van de stichting Liedts-Meesen.

www.matsdekock.com