Katinka de Jonge

Katinka de Jonge (º1989) studied at the Royal Academy of Fine Arts, at Sint-Lucas in Antwerp and at the Sandberg Institute in Amsterdam (MFA).

She explores site specificity in her work, focussing on the complex relations between design and daily life. For her installations she works with different media: video, sound, text and performance are returning components. Her work is often created in dialogue with the exhibition space and focuses on the tension between direct registration and conscious manipulation.

www.katinkadejonge.net

Katinka de Jonge (º1989) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Sint-Lucas in Antwerpen en aan het Sandberg Instituut in Amsterdam (MFA).

In haar werk onderzoekt ze site-specificiteit en richt ze zich op de complexe relaties tussen design en het dagelijks leven.
Voor haar installaties werkt ze met verschillende media: video, geluid, tekst en performance zijn terugkerende componenten.
Haar werk is vaak gemaakt in dialoog met de tentoonstellingsruimte en focust op de spanning tussen directe registratie en bewuste manipulatie.

www.katinkadejonge.net