Wandering Pyramid

Johannes Langkamp, 2020

Concept & Realisation: Johannes Langkamp
Production: Werktank with the support of the Flemish Authorities

A pyramid made of plastic wanders through its own geometrical body. By physically pulling a pyramid inside out, this kinetic installation by Johannes Langkamp pushes the appearance of the archetypical pyramidic shape into another visual dimension. The inherent static state of the geometrical body is questioned and playfully subverted.
The construction is ever-changing, yet eerily consistent in its motion and mission. The never ending course of the pyramid begets the question of perspective. The human wanderer can encounter the pyramid from four different viewing angles to experience the work to its full extent.

Een piramide van plastic dwaalt door zijn eigen geometrische lichaam. Door een piramide fysiek binnenstebuiten te trekken, duwt deze kinetische installatie van Johannes Langkamp het uiterlijk van de archetypische piramidevorm naar een andere visuele dimensie. De inherente statische toestand van het geometrische lichaam wordt in twijfel getrokken en op speelse wijze ondermijnd.
De constructie verandert voortdurend, maar is griezelig consistent in zijn beweging en missie. Het nooit eindigende verloop van de piramide roept de vraag op van het perspectief. De menselijke zwerver kan de piramide vanuit vier verschillende kijkhoeken ontmoeten om het werk ten volle te ervaren.