Crochet

Mariska de Groot, 2020

Concept & realisation: Mariska de Groot
Produced by Werktank, with the support of the Flemish Authorities

© photos: Pieter Kers & David Jacowbski

Previously
2020 - KIKK Festival (cancelled), Namur (Belgium)
2021 - Belgian Art & Design Fair 2021, Gent (Belgium)
2021 - KIKK Festival, Namur (Belgium)
2022 - (un)Holy Light, Leuven (Belgium)
2023 - Klang Moor Schopfe, Gais (Switzerland)

Above your head spins a collection of bobbin lace doilies with floral patterns. Like a field in clair-obscur, they open and close as if they were hit by the wind. Due to a special way of lighting, the patterns of the rugs seem to be constantly changing.

Crochet is a visual music installation with strong cinematographic references, where kinetics and old-fashioned craft meet each other in a surprising way. The work is part of De Groot’s ongoing research into wave movements and the interference between frequencies and patterns.

Boven je hoofd draait een verzameling kanten kleedjes met bloemmotieven. Als een veld in clair-obscur openen en sluiten ze alsof ze door de wind zijn geraakt. Door een bijzondere manier van belichten lijken de patronen van de vloerkleden constant te veranderen.

‘Crochet’ is een visuele muziekinstallatie met sterke cinematografische referenties, waar het kinetische en ouderwets ambacht elkaar op verrassende wijze ontmoeten. Het werk maakt deel uit van het doorlopende onderzoek van De Groot naar golfbewegingen en de interferentie tussen frequenties en patronen.