Project Stargaze

Roos Groothuizen & Derk Over, 2023

Concept & realisation: Roos Groothuizen & Derk Over

Production: Impakt, with the support of the province of Utrecht and The New Social Research Project, and Werktank, with the support of the Flemish community

Previously
2023 - Impakt, Utrecht (Netherlands)

We are on the verge of a new evolutionary step – our transition into the hybrid human. This new body will be fully adapted to living simultaneously online and offline. For now, everything still feels uncomfortable and we are still getting used to having a digital presence alongside our physical one. In the Project Stargaze game you can experience the evolutionary process that lies ahead of us by providing a series of challenges for your physical and digital consciousness.

In this multi-team party game, you will pair up to help design the society of the future. One player in each pair will be physically present in the space while the other is online, connected to the game through a video call. Together, you will form a single hybrid body that ‘physically’ connects the online and offline player. How will you cooperate with your partner and the other duos to tackle the challenges of this new society?

We staan aan de vooravond van een nieuwe evolutionaire stap – onze overgang naar de hybride mens. Dit nieuwe lichaam zal volledig aangepast zijn aan een simultaan online en offline leven. Nu voelt alles nog onwennig en moeten we nog adapteren aan onze digitale aanwezigheid naast onze fysieke aanwezigheid. In het spel Project Stargaze kun je het evolutieproces dat voor ons ligt ervaren door een reeks uitdagingen voor je fysieke en digitale bewustzijn.

In dit multi-team partyspel help je samen de maatschappij van de toekomst te ontwerpen. Eén speler van elk paar is fysiek aanwezig in de ruimte, terwijl de andere online is, verbonden met het spel via een videogesprek. Samen vormen jullie één hybride lichaam dat de online en offline speler ‘fysiek’ met elkaar verbindt. Hoe ga je samenwerken met je partner en de andere duo’s om de uitdagingen van deze nieuwe samenleving aan te gaan?