de berg die tot de hemel reikt

Various artists, 2021

Participating artists: Lina Laraki, Leendert Van Accoleyen, Anna Godzina, Jade
Kerremans, Edka Jarzab, Fleur Roggeman, Ena Podgorac, La Chambre Automatique, Pierre Coric

Curator: Pierre Coric

Production: Werktank, with the support of City of Leuven & the Flemish Government

The french poet RenĂ© Daumal died in 1944 at the age of 35, leaving an unfinished book behind: Le Mont Analogue: Roman d’aventures alpines, non euclidiennes et symboliquement authentiques.

This book depicts the quest and ascension of the ultimate symbolic mountain whose feet have to be accessible to humans as nature made them, yet whose summit must be unreachable to any of us. This symbolic yet physical mountain has the role to connect the earth to the sky, to be the axis around which the world revolves.

As this gigantic mountain could be anywhere and is everywhere, we state that during the second edition of Zomertank, a fraction of its roots will be revealed through Leuven as we make visible the door of the invisible and invite the city to gather and stand on its threshold. The foot of de berg die tot de hemel reikt shall be revealed by extraordinary means allowing us to look up and contemplate the feeling arising from its impossible ascension.

something at once extraordinary and absolutely obvious

.

A knife is neither true nor false, but the one who grabs it by the blade is wrong.

.

Because we are two, everything changes; the task does not become twice as easy, no: from impossible it becomes possible.

De Franse dichter René Daumal overleed in 1944 op 35-jarige leeftijd en liet een onafgewerkt boek achter: De berg die tot de hemel reikt.

In dit boek wordt verteld over de queeste naar en de beklimming van de ultieme symbolische berg: een berg waarvan de voet bereikbaar dient te zijn voor de mens, maar met een top die voor niemand toegankelijk is. Deze symbolische, maar toch fysische berg heeft de taak om de aarde met de hemel te verbinden, om de as te zijn waarrond de wereld draait.

Deze berg kan eender waar zijn en is overal en daarom roepen wij uit dat een fractie van de voet van de berg zichtbaar zal zijn tijdens de tweede editie van Zomertank. In Leuven maken we de deur van het onzichtbare zichtbaar en nodigen we de stad uit om op zijn grens te komen staan. De voet van de berg die tot de hemel reikt zal via buitengewone middelen onthuld worden om ons toe te laten omhoog te kijken en na te denken over het gevoel dat ontstaat uit het idee van zijn onmogelijke beklimming.

iets wat tegelijk buitengewoon en absoluut voor de hand liggend is

.

Een mes is noch waar noch onwaar, maar degene die het bij het lemmet grijpt, heeft ongelijk.

.

Omdat we met twee zijn, verandert alles; de taak wordt niet twee keer zo gemakkelijk, nee: van onmogelijk wordt het mogelijk.