As We Continue

Pierre Coric, 2020

Concept & Realisation: Pierre Coric, co-produced by Werktank + Recto-Verso (Québec) with the support of the Flemish Authorities

Photos © Ernest Thiesmeier & Chroniques

Previously
2021 - Mois Multi, Québec (Canada)
2022 - iMAL, Brussels (Belgium)
2022 - Chroniques Biënnale, Aix-en-Provence (France)
2023 - Le Pavilion - Capture #2, Namur (Belgium)

“As We Continue” is a passively interactive installation. A machine coldly performing what it has been programmed for: Knowing, and remembering through time human presence or abscence according to its computer brain.
Concretely, it is a really simple device. The piece is made out of two mechanical time counters mounted on top of each other, one of which is running as soon as the machine detects one’s presence while the other is triggered by the absence of the observer.
“As We Continue” is a waiting piece, a running step among my exploration of technology and time.

As we continue shaping them, as they continue changing us.

“As We Continue” is een passief interactieve installatie. Een machine die afstandelijk uitvoert waarvoor hij is geprogrammeerd: het kennen en herinneren van menselijke aanwezigheid of afwezigheid door de tijd heen volgens zijn computerbrein.
Concreet gaat het om een heel eenvoudig apparaat. Het is gemaakt van twee mechanische tijdtellers die op elkaar zijn gemonteerd, waarvan er één loopt zodra de machine de aanwezigheid van iemand detecteert, terwijl de andere wordt geactiveerd door de afwezigheid van de waarnemer.
“As We Continue” is een wachtend stuk, een lopend onderzoek in mijn verkenning van technologie en tijd.

“As we continue shaping them, as they continue changing us”