Sunburst

Amélie Laurence Fortin, 2020

Concept & realisation: Amélie Laurence Fortin
Co-production between Werktank (Leuven, Belgique) and Recto-Verso (Québec, Canada), with the support of the Flemish authorities, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF), du Conseil des arts et des lettres du Québec et l’Antenne du Québec Berlin.

Previously
2020 - Künstlerhaus Bethanien, Berlin (Germany)
2020 - KIKK Festival (cancelled), Namur (Belgium)
2021 - KIKK Festival, Namur (Belgium)
2022 - Mois Multi, Québec (Canada)

Amélie Laurence Fortin’s “Sunburst” project is made up of two works. On the one hand, a kinetic sculpture set in motion using solar weather data collected between August 28 and September 3, 2020 by NOAA and the Space Weather Prediction Center in the Report and Forecast of Solar and Geophysical activity. And on the other hand, a video filmed in an attic somewhere in Europe, using the few hours of solar energy available, the artist’s body and a red gelatin.

The works which unite simple gestures in a tiny attic with the explosive activity of the most grandiose of our stars, are inspired by the precision of the data of the disturbances and explosions recorded on the sun, with an emphasis on the unpredictability of the phenomenon.

In “Sunburst”, the inseparable allows the emergence of counter-intuitive effects. The predictability of movements is no longer valid and a new dynamic adapted to the unforeseeable merges the spatial and the temporal in a double structure, fiery and operative.

“Sunburst” van Amélie Laurence Fortin bestaat uit twee werken.
Enerzijds een kinetische sculptuur die in gang is gezet met behulp van zonneweergegevens die tussen 28 augustus en 3 september 2020 zijn verzameld door NOAA en het Space Weather Prediction Center in het Report and Forecast of Solar and Geophysical activity. En aan de andere kant, een video die op een zolder ergens in Europa is gefilmd, met de paar uur beschikbare zonne-energie, het lichaam van de kunstenaar en rode gelatine.

De werken die eenvoudige gebaren op een kleine zolder verenigen met de explosieve activiteit van de meest grandioze van onze sterren, zijn geïnspireerd door de precisie van de gegevens van de storingen en explosies die op de zon zijn geregistreerd, met de nadruk op de onvoorspelbaarheid van het fenomeen.

In “Sunburst” zorgt het onafscheidelijke voor het ontstaan van contra-intuïtieve effecten. De voorspelbaarheid van bewegingen is niet langer geldig en een nieuwe dynamiek aangepast aan het onvoorziene versmelt het ruimtelijke en het tijdelijke in een dubbele structuur, vurig en werkzaam.