Interval Wiper Switch

Line Boogaerts, 2020

concept & realisation: Line Boogaerts
performance & soundscape: Ine Claes
produced by Werktank with co-production of CAS-CO and Workspacebrussels
with the support of the Flemish authorities

© photo’s Ine Claes

Previously
2020 - White House Gallery, Lovenjoel (Belgium)
2021 - Off The Grid, Leuven (Belgium)
2022 - De Warande, Turnhout (Belgium)
2022 - CC Westrand, Dilbeek (Belgium)
2022 - Dag van de Benedenstad, Leuven (Belgium)
2022 - Garage Neven, Ninove (Belgium)
2020: The White House Gallery, Lovenjoel, Belgium

INTERVAL WIPER SWITCH is an installation with a car windscreen.
The performer makes drawings that are erased by a windshield wiper.The drawings refer to the psychology of the occupants.They look through a screen at the sliding landscape.

Line Boogaerts and Ine Claes investigate the interaction between video projection, drawing, movement and sound.
Through the alternating rhythm between layering and transparency, the installation combines human interaction with an artificial reality created by a mechanical environment.

Duration of the performance: 30 min.
Performers: Ine Claes & Line Boogaerts

Duration of the installation 14:55 min.
An Interval drawing is increasingly being erased by the wipers. Wipers wipers with an Interval.

INTERVAL WIPER SWITCH is een installatie met een autovoorruit.
De performer maakt tekeningen die gewist worden door een ruitenwisser.
De tekeningen verwijzen naar de psychologie van de inzittenden.
Ze kijken door een scherm naar het voorbijglijdende landschap.

Line Boogaerts en Ine Claes onderzoeken de interactie tussen video-projectie, tekening, beweging en geluid.
De installatie combineert door het afwisselende ritme tussen gelaagdheid en transparantie de menselijke interactie met een artificiële realiteit gecreërd door een mechanische omgeving.

Duur van de performance: 30 min.
Performers: Ine Claes & Line Boogaerts

Duur van de installatie 14:55 min. Een tekening wordt met een Interval steeds meer gewist door de ruitenwissers. Ruitenwissers wissen met een Interval.