The Movement of Space

Johannes Langkamp, 2019

Concept & realisation: Johannes Langkamp / Production: Werktank / With the support of the Flemish authorities

Previously
2019 - KIKK festival, Namur (Belgium)
2021 - iMAL, Brussels (Belgium)
2023 - Stuk, Leuven (Belgium)

“The Movement Of Space” is a kinetic installation that responds to the medium of film and thus to the framed field of vision.
The two by three meter large structure serves as a framework for a mechanical spectacle. Similar to a photographic aperture mechanism, a light surface opens and closes. In Langkamp’s installation, the cross-section (light surface) is a tilted and quadrangular surface that opens and closes repetitively. The fabric surfaces create a quadrilateral field of vision that constantly changes scale. Due to the size of this work, the viewer’s vision is continuously influenced; limited or expanded. Depending on the placement of the work, the viewer’s point of view and the scale of the cut, a different approach to the space always arises.

“The Movement Of Space” is een kinetische installatie die reageert op het medium film en dus op het omkaderde gezichtsveld.
De 2 × 3m grote structuur dient als kader voor een mechanisch spektakel. Net als bij een fotografisch openingsmechanisme opent en sluit een licht oppervlak.
In de installatie van Langkamp is de dwarsdoorsnede (lichtoppervlak) een gekanteld en vierhoekig oppervlak dat herhaaldelijk opent en sluit. De stoffen oppervlakken creëren een vierhoekig gezichtsveld dat voortdurend van schaal verandert. Vanwege de omvang van dit werk wordt de visie van de kijker continu beïnvloed; beperkt of uitgebreid. Afhankelijk van de plaatsing van het werk, het gezichtspunt van de kijker en de schaal van de snede, ontstaat er altijd een andere benadering van de ruimte.