There is the sun

Ief Spincemaille, 2013

Concept: Ief Spincemaille, Realisation: Culture Crew, Ief Spincemaille, Wide Vercnocke, Gijs Van Vaerenbergh architecten
With the support of 30CC Leuven, STUK Leuven, de Verbreder, Stad Leuven, Werktank

Previously
2014 - Ars Electronica (Honorary Mention, Ars Electronica, Austria)

Permanently installed at Sint-Maartensdal, Leuven (Belgium) since 2018.

Online sunlight ordering system!

Sint Maartensdal, one of the biggest residential complexes in Leuven, had the ambition in the 60′s to create a social commune, made up of equally sized apartments.
Nevertheless there is a fundamental inequality: bloc 1 is oriented north-south, so only half of them enjoy’s direct sunlight.‘There is the Sun’ wants to provide an answer to this problem, and is a symbolic renovation of the utopian idea’s of architect Renaat Braem.

To achieve this, three movable mirrors were placed in front of ‘blok 1’.
They reflect the sunlight the whole day long towards one fixed point. Through a simple web application the residents can enter their house number and order sunlight for a specific moment. Check out the online agenda: www.thereisthesun.be.

Next to this installation, Spincemaille invited Gijs Van Vaerenbergh (architect) and Wide Vercnocke (illustrator) to create an artwork based on the idea of a symbolic restoration. “There is the sun” became a multi-disciplinary project, with three in situ artworks. The complete complex is the presentation space, the occupants and passers-by the public.

Het platform waar zonlicht online besteld wordt!

Sint Maartensdal, een van de grootste wooncomplexen in Leuven, had in de jaren 60 de ambitie om een ​​nieuwe sociale gemeente te zijn, bestaande uit gelijke appartementen.
Toch is er een fundamentele ongelijkheid: blok 1 is noord-zuid georiënteerd, dus geniet slechts de helft van het directe zonlicht. ‘There Is The Sun’ wil een antwoord op dit probleem bieden en is een symbolische vernieuwing van de utopische ideeën van architect Renaat Braem.

Om dit te bereiken werden drie beweegbare spiegels voor ‘blok 1’ geplaatst. Ze reflecteren het zonlicht de hele dag lang naar een vast punt. Via een eenvoudige webapplicatie kunnen de bewoners hun huisnummer invoeren en voor een bepaald moment zonlicht bestellen.
Bekijk de online agenda: http: //www.thereisthesun.be.

Naast deze installatie vroeg Spincemaille Gijs Van Vaerenbergh (architecten) en Wide Vercnocke (illustrator) om een ​​kunstwerk te maken op basis van het idee van een symbolische restauratie.
“There is the sun” werd een multidisciplinair project, met drie in situ kunstwerken. Het gehele complex is de presentatieruimte, de bewoners en voorbijgangers.