Memory Screen

Mats Dekock, 2015

Concept & realisation: Mats Dekock / Production: Werktank / With the support of the Flemish authorities

Previously
2015 - Imal, Brussels (Belgium)

“Memory Screen” explores the tension between subjective interpretation and objective perception, between memory and imagination. When reconstructing the past, some details remain concealed or become blurry. Others get a prominent place. The reconstruction of a memory is a mental construction of a newly generated image, that reconnects previous impressions and memories through our imagination.

“Memory Screen” plays with the relation between perception and projection. The installation works like a memory screen, onto which a hacked dia projector shoots impressions of experiences. The screen has an electric memory, like the retina that recalls impressions for a while, before they fade out.

The output is the LED, which operates as a sensor of perception and projects what it perceives. The capacitor is the storage organ, which is charged by the electricity it receives from the LED. LED and capacitor form a whole that sees, interprets, imagines and remembers.

“Memory Screen” onderzoekt het spanningsveld tussen subjectieve interpretatie en objectieve perceptie, tussen herinnering en verbeelding. Wanneer we het verleden trachten te reconstrueren, blijven sommige details verborgen of blijken ze uitgevaagd. Andere krijgen dan weer een prominente positie. De reconstructie van een herinnering is een mentale constructie van een nieuw gegenereerd beeld, die alle impressies en flarden opnieuw verbindt via onze verbeelding.

“Memory Screen” speelt met de relatie tussen perceptie en projectie. De installatie werkt als een geheugenscherm, waarop indrukken van ervaringen worden geschoten via een gehackte diaprojector en worden opgeslagen in elektrische componenten. Dit scherm heeft een elektrisch geheugen, net zoals de retina die een indruk een tijdlang opslaat vooraleer ze uitvaagt.

De output is de LED, die werkt als een sensor van perceptie en projecteert wat het waarneemt. De capacitor is het opslagorgaan, dat zich oplaadt aan de elektriciteit die ze van de LED ontvangt en vertaalt ze wat ze gezien heeft. LED en capacitor vormen samen een geheel dat ziet, interpreteert, verbeeldt en herinnert.