Conference Call

Ief Spincemaille, 2010

Concept and realization: Ief Spincemaille | Produced by the Werktank | With the support of the Flemish Autorities

Previously
2010 - Multiple Solitude, de Garage Mechelen (Belgium)

Two mirrors move closer towards each other, little by little. The spectator sees his own mirror image double, quadruple, as if he’s standing in an circular space reflecting his head multiple times. At the end, the spectator’s head is doubled an infinite number of times. When the mirrors finally are facing each other, they open again and the process starts all over again.

Twee spiegels bewegen stapsgewijs naar elkaar toe. De toeschouwer ziet zijn spiegelbeeld verdubbelen, verviervoudigen, alsof hij in een cirkelvormige ruimte staat waarin zijn hoofd x aantal keren te zien is. Als de spiegels volledig tegen elkaar staan, vouwen ze zich terug open, en begint het proces opnieuw.