Chain driven hologram

Ief Spincemaille, 2013

Concept and realisation: Ief Spincemaille | Production: Werktank | With the support of the Flemish Authorities

Previously
2017 - Bruits Blanc, Paris (France)

A spectator stands under a rotating arm. He looks at a holographic video projection of himself. When he walks, a camera circles around his head like a satellite, allowing him to see his holographic self from all sides. The machine does not use modern digital technologies but is made with chains, sprockets, a noisy motor and a small camera.

‘Chain driven hologram’ draws its inspiration from the mechanical principles of a planetarium, an instrument that illustrates the movement of the sun, moon and planets. When the sun is at the centre of the mechanism, the moon, earth and other planets circle around the sun and each other like satellites through chains and sprockets. In this installation spectators circle around holographic projections, instead of planets around the sun. ‘Chain driven hologram’ uses the principles of cosmological instruments to shape a modern obsession: portraying oneself as good and as much as possible through different media.

Een toeschouwer staat onder een roterende arm. Hij kijkt naar een holografische videoprojectie van zichzelf. Wanneer hij stapt, cirkelt een camera als een satelliet rondom zijn hoofd, waardoor hij zijn holografische zelf langs alle zijden kan bekijken. De machine maakt geen gebruik van moderne digitale technologieën maar is gemaakt met kettingen, tandwielen, een luidruchtige motor en een kleine camera.

‘Chain driven hologram’ haalt zijn inspiratie uit de mechanische principes van een planetarium, een instrument waarmee de beweging van de zon, de maan en de planeten wordt geïllustreerd. Als de zon in het middelpunt van het mechanisme staat, cirkelen de maan, de aarde en de andere planeten via kettingen en tandwielen als satellieten rondom de zon en elkaar. In deze installatie cirkelen geen planeten rondom de zon maar toeschouwers rondom holografische projecties. ‘Chain driven hologram’ gebruikt de principes van kosmologische instrumenten om vorm te geven aan een moderne obsessie: zichzelf zo goed en zo veel mogelijk portretteren via verschillende media.